Skitime

Ready for a unique experience?

Image Alt

Reisinfo

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling met volgende bijzondere reisvoorwaarden.

 

1. BESTELLING

Bij de bestelling ontvangt de cliënt een bestelorder en verklaart de cliënt zich akkoord met de algemene voorwaarden als vermeld in de folder.

 

2. BOEKING

Bij de boeking bekomt u een boekingsbon. Een waarborg moet betaald worden overeenkomstig de algemene voorwaarden. De boeking maakt het voorwerp uit van een Reiscontract onderhevig aan de normen als volgens de wetgeving.

 

3. U ondertekent het INSCHRIJVINGSFORMULIER.

 

4. Het reisagentschap dient als tussenpersoon het nodige te doen om deze verkoopsvoorwaarden op wettelijke wijze tegenstelbaar te maken aan de cliënt.

 

5. BETALING

Het saldo van de reissom dient uiterlijk 30 dagen voor de afreis te worden overgemaakt. De betaalde waarborg zal in mindering gebracht worden. Bij gebrek aan betaling van het saldo zal van rechtswege en zonder in gebreke stelling, een verhoging van 15% op de totale reissom in rekening gebracht worden te vermeerderen met eventuele nalatigheidintresten. De uitgever van een bankcheque of postoverschrijving gaat er mee akkoord dat zo zijn cheque of overschrijving om gelijk welke reden door zijn bank of de post geweigerd wordt, de betaling niet alleen onmiddellijk in speciën moet gebeuren, doch dat hij ook de bijkomende kosten en een schadevergoeding voor meerwerk zal moeten betalen. Bij eventuele betwisting zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd zijn. Bij late boeking dient het volledige bedrag betaald bij bestelling.

 

6. WIJZIGING – ANNULATIE

Bij wijziging en eventuele annulatie is de cliënt steeds verantwoordelijk tot het betalen van de volledige annulatie en dossierkosten als volgens de verkoopsvoorwaarden T.O. gesteld.

 

7. LATE BOEKING

Bij late boeking is het mogelijk dat een deel van de reservatie pas nadien kan bevestigd worden. Bij individuele reizen hoeft steeds de herbevestiging van de hotelhouder en de juiste pro-forma rekening afgewacht – ook voor vervoerreservaties. Bij reizen per chartervlucht – groepsreizen en reizen per autocar hoeft een voldoende aantal personen geboekt. Indien dit aantal niet bereikt zal uiterlijk 15 dagen voor afreis hiervan melding gemaakt worden.

 

8. PRIJSWIJZIGING

De gestelde prijzen zijn pro forma gesteld, deze zijn onderhevig aan schommelingen wegens brandstof- of valuta waarderingen en bij wijziging periode. De volgens de wet voorziene normen zijn hiervoor van toepassing, de juiste prijs evenwel zal bij afrekening- saldobetaling op de rekening gemeld worden. De cliënt blijft evenwel steeds gewaarborgd door de algemene voorschriften van het CCV. Bij betaling bieden wij een prijsgarantie aan de dollarkoers van de dag van de betaling of de dagkoers van 30 dagen voor afreis.

 

9. UURREGELING + REISPAS + VISA

De klant moet zich zelf in regel zetten voor reispas en visa + informeren. De gemelde uren van vertrek en/of aankomst worden steeds informatief gemeld en kunnen wijzigen. Gelieve steeds de juiste uurregeling na te gaan vóór vertrek en aankomst. Voor touroperating-reizen kunne ook de uurregelingen verschillen van deze voorafgaandelijk vermeld. De cliënt is gehouden aan de dienstregeling der documenten of wijziging hiervan.

 

10. REISONGEVALLEN EN/OF ANNULATIE EN ZIEKTE

Het reisbureau is niet verantwoordelijk voor daden of nalatigheden van hen die betrokken zijn bij de reisbeschikkingen over wie wij geen directe controle hebben en die bij ons niet zijn tewerkgesteld. Voor elke reis blijft u steeds uw eigen verzekeraar zowel voor bagage als voor reisongevallen en/of ziekte. Men kan zich steeds bij onze diensten laten verzekeren voor mogelijke annulatiekosten – bagage – bijstand – ziekte en/of reisongevallen. Voor de in de reis voorziene verzekering raadpleeg de algemene voorwaarden van de touroperator waarvoor u boekt.

 

11. WAARBORG KWALITEIT

Flandria Reizen is gesticht in 1929 door R. Van den Bossche met bijna 90 jaar reiservaring, één van de oudste reiskantoren in België.

 

12. GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

§1. Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in de minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.

§2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij een reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.

§3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage ( art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.

§4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid van het Geschillenreglement.

§5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is North Gate, E. Jacqmainlaan 154, 1000 Brussel

 

13. Verzekering Financieel onvermogen.

Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u beroep doen op een verplichte verzekering tegen financieel onvermogen.  Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar.  Vraag de garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of reisbemiddelaar. Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de verderzetting van de reis of de repatriëring kan vragen. Flandria Reizen (seasonstory bvba ) heeft een verzekering tegen financieel onvermogen bij Amlin , polis n° lxx056828.

 

FLANDRIA REIZEN DANKT U VOOR HET GESTELDE VERTROUWEN EN WENST U EEN GOEDE REIS.

FLANDRIA, EEN REISWERELD APART…

Beste reiziger, Reisverzekeringen zijn belangrijk.

Vertrek nooit op vakantie zonder een degelijke reisverzekering:
Een bagage, reisongevallen, ziekte en volledige annulatieverzekering is niet steeds in de som inbegrepen, maar wij bevelen ze u sterk aan.
Tegen een klein prijsje bieden wij u een probleemloze vakantie. Vraag ons welke verzekering het beste bij u past.

Wij verkozen ALLIANZ  als partner:

  •  kwaliteitsproducten en –diensten
  •  concurrerende prijzen
  •  mogelijkheden tot maatwerk
  •  een dynamische en creatieve commerciële ondersteuning
  •  een degelijk opgeleid en hulpvaardig productieteam
  •  een uiterst doeltreffende hulpverlening, 24u/24, 7d/7
  • een zo snel mogelijke regeling van de schadegevallen

Als extra service organiseren wij graag uw luchthavenvervoer.

Wij werken hiervoor met een taximaatschappij. Op een snelle en veilige manier brengen zij u van en naar de luchthaven, en dit 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7.

Wij garanderen u hierbij een uitstekende service met stipte en behulpzame chauffeurs.

Voor meer informatie kan u altijd bij ons terecht.

Inbegrepen : Een verzekering tegen Financiëel onvermogen :

Als u een reis (vakantie of voor zaken) boekt bij Flandria Reizen, bent u automatisch verzekerd tegen het financieel onvermogen (faillissement) van de reisorganisator en de reisbemiddelaar bij Amlin Insurance SE.

Tel. 0032 (0)2.984.70.00

 

Anders gezegd, uw vakantie, is in veilige handen. Het kan immers gebeuren dat het reisbureau failliet gaat vooraleer de reizigers kunnen vertrekken. Voorheen bleven ze met lege handen achter. Ook als de reizigers zich op hun bestemming bevinden, kan het faillissement van een reisorganisator (touroperator) onaangename gevolgen hebben. Een verplichte verzekering tegen financieel onvermogen  heeft daar echter een mouw aan gepast: de reisbemiddelaars en de reisorganisatoren kunnen er immers een garantieverzekering ten uwe gunste afsluiten. In het geval dat zij, de reisbemiddelaars en/of de reisorganisatoren, financieel onvermogend worden (en enkel in dit geval), hebt u recht op:

  • een annulatie-uitkering: de verzekering betaalt u de betaalde sommen terug
  • of bijstand tijdens de reis: de verzekering zorgt ervoor dat uw reis zonder problemen verder kan verlopen, of zorgt voor de repatriëring, indien noodzakelijk

Vanzelfsprekend dient u een aantal richtlijnen in acht te nemen en gelden er een aantal voorwaarden en beperkingen.

 

 

Vraag bij reservatie gerust de algemene voorwaarden van deze verzekering.

You don't have permission to register